Valótlan állításokat tartalmaz, és rossz színben tünteti fel a  gyöngyösi Bugát Pál Kórház, illetve a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet gazdálkodását az Index.hu oldalon január 8-án közzétett “Három vidéki kórház, másfél milliárd adósság” című cikk – írták szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben az intézmények vezetői.

Helyreigazításukat változtatás nélkül közöljük:

“Gyöngyösön 3,2 milliárdos volt a fejlesztés

Weisz Péter, a gyöngyösi kórház főigazgatója visszautasítja az Index cikkét, mely egy valós adatokon nyugvó nyilatkozatot, valótlan címben feltüntetve azt a látszatot kelti, hogy a Heves megyei kórházak másfél milliárd forintos tartozást halmoztak volna fel. Ezzel szemben a Bugát Pál Kórház az elmúlt három évben 3,2 milliárd forintos, uniós fejlesztést valósított meg, melynek keretében többek között egy új kórházi szárny épült meg, és történetének legnagyobb eszközpark megújítását tudta meglépni. Az intézmény teljes fennálló fizetési kötelezettsége 2015. november 30-án – mint azt Rétvári Bence államtitkár úr válaszában helyesen megadta –388 millió forint volt. Ez az összeg azonban a kórházi EU-s finanszírozású projektek még kifizetés alatt álló számláinak összegét is tartalmazta. Ezen számlák kifizetése – bár technikailag megjelennek a kórházak szállítói tartozásállományában –  nem a kórház OEP finanszírozásából, hanem elkülönítetten, az elnyert pályázati összegből történik. A gyöngyösi kórházban egyébként valamennyi EU-s projekttel kapcsolatos számla 2015. december 31-vel kifizetésre került a szállítók részére a pályázatok lezárásával egyidejűleg. Az intézmény tényleges, EU-s projektek hatásától tisztított szállítói fizetési kötelezettsége 254 millió forint volt a fent jelzett időpontban, melyből le nem járt fizetési kötelezettség 120 millió forint. Azaz a kórház mindössze 134 millió Ft lejárt szállítói tartozásállománnyal rendelkezett 2015. november 30-án, mely a havi átlagos OEP finanszírozásának kb. 50{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-a, így megállapítható, hogy mindössze két heti működés fedezete nem biztosított: ezzel országos összehasonlításban is korrekt helyen áll a gyöngyösi Bugát Pál Kórház.

Weisz Péter főigazgató hangsúlyozza: a projektek számláit és a le nem járt tartozásállományt adósságként aposztrofálni nem szabad, ez valótlan és hamis képet mutat egy olyan intézményről, melynek országos összehasonlításban is jellemzően stabil a pénzügyi, likviditási helyzete, és a folyamatos, szigorú gazdálkodás, illetve a munkahelyek őrzése mellett kiemelkedő színvonalú ellátást nyújt a betegeknek. Mindezek tükrében sajnálatos, hogy egyes ellenzéki  politikai szereplők támadását – mely jelen esetben a tényadatok téves és hibás elemzésén alapul – el kell szenvednie a kórháznak.

5, 3 milliárd forint összértékű beruházás valósult meg eddig a hatvani kórházban

A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet számtalan fejlesztésnek köszönhetően, teljesen megújult az elmúlt években. A beruházások elősegítették például a foglalkoztatottak létszámának növelését és képzését; az eszközpark megújulását; az épület külső-belső építészeti, valamint energetikai újjászületését, továbbá új épületrészek kialakítását; Egészségfejlesztési Iroda, valamint Családi Napközi létrehozását, Rehabilitációs Központ és Műtőblokk megépítését.

Tekintettel arra a törekvésre, hogy az intézmény egyrészt a lehető legszínvonalasabb ellátást kívánja nyújtani pácienseinek és a folyamatos fejlesztéseket a betegellátás szolgálatába állítja, másrészt mindezeket szigorú gazdálkodás mellett teszi – az intézmény főigazgatója, dr. Stankovics Éva visszautasítja az Indexen korábban megjelent azon írást, mely egy valós adatokon nyugvó nyilatkozatot valótlan címmel közölve azt a látszatot kelti, hogy Heves megye kórházai 1, 5 milliárd forintos tartozást halmoztak fel.

A hatvani kórház teljes fennálló fizetési kötelezettsége 2015. november 30-án 671.599.811 forint volt, melyből 548.548.152 forint járt le. Ugyanezen adatok 2015. december 31-én a következőképpen alakultak: az összes tartozás 650.878.654 forint volt, melyből 547.263.422 forint járt le.

Az intézmény adósságának mibenlétét az a tény is befolyásolja, hogy a havi OEP finanszírozást a 2012-ben megnövekedett ellátási területének arányaihoz kell igazítani, melynek érdekében az intézmény vezetése mindent elkövet.

Ahogyan a gyöngyösi intézmény esetében, úgy az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetnél is igaz az, hogy nem szabad összemosni az uniós projektek ki nem egyenlített számláit, valamint a le nem járt tartozásállományt a lejárt tartozással, hiszen ez hamis képet festene az intézmények tényleges gazdasági helyzetéről.

Mivel számos európai uniós fejlesztés valósult meg a hatvani kórházban, így természetesen ezekhez is kapcsolódtak kifizetés alatt álló számlák. Az ilyen összegek kiegyenlítése azonban minden esetben az elnyert pályázati forrásból történik, nem pedig a kórház OEP finanszírozásából.

Ezek a számlák 2015. december 31-ig – tekintettel arra, hogy véget ért a 2007-2013. Európai Uniós finanszírozási időszak – maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A hatvani kórház minden forint megítélt uniós támogatást fel tudott használni.

A költségvetési intézmények aktuális tartozásállományát illetően egyébként a Magyar Államkincstár honlapján mindig friss adatokat tesz közzé.

A hatvani kórház a jövőben is a betegellátás színvonalának növelésén fáradozik és éppen ezért az intézmény vezetése rendkívül sajnálatosnak tartaná, ha a közvélemény bizalma azért rendülne meg az intézménnyel kapcsolatban, mert a kórház gazdálkodásának számszerű adatait tévesen elemzik.”

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor