A 46. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440
2.EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 52 723 03 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló gyakorlat
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3.PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3311
FEOR megnevezése: Ápoló, szakápoló
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök): Mentőápoló
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során
– az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
52 723 03 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma, megnevezése
11197-12 Szakápolástani ismeretek
11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok
5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11197-12 Szakápolástani ismeretek szóbeli
11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás és a sürgősségi betegellátás témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3. Felszerelt mentő gépkocsi
6.4. Felszerelt esetkocsi
6.5. Immobilizáció eszközei
6.6. Elsősegélynyújtás eszközei
6.7. Ápolás, gondozás eszközei
6.8. Mentéstechnikai eszközök
6.9. Reanimációs fantom
6.10. Szüléslevezetés eszközek
7.EGYEBEK

A mentőápoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A mentőápoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Mentőápoló tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor