EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.) pályázat útján kívánja hasznosítani a Parkolóházban (Eger, Katona I. tér) kialakítandó kétállásos A U T Ó M O S Ó  területét.

A területen a közmű csatlakozási helyek kiépítése és a közmű hálózati csatlakozások rendelkezésre állnak. A kézi autómosó technikai berendezése a bérlő feladata, különösen figyelembe véve a környezetvédelmi és levegő tisztasági előírásokat. Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő összes költség a bérlőt terheli.

Az ajánlat tartalma:

A területért fizetendő minimális éves bérleti díj összege: 1.560.000,- Ft + ÁFA.

Az ajánlattevő a minimális elvárt bérleti díj 20 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-nak (312.000,-Ft) megfelelő pályázati biztosítékot köteles megfizetni, ami egyben ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlaszámára kell teljesíteni 2016. év február hó 15. nap 1600 óráig.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

Az ajánlatok bírálati szempontja:

Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Az ajánlatok beadási határideje:

A pályázatot zárt borítékban 2016. február 16-án 12 00  óráig az EVAT Zrt. (Eger, Zalár J. u. 1-3. sz.) Titkárságára kérjük leadni.

Eredményhirdetés helye és ideje: a pályázatok beadási határidejét követő 15 na

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.

A pályázat befogadása nem kötelezi ajánlatkérőt az ajánlat elfogadására. A beérkezett ajánlatok bírálatáról szóló döntésről pályázót írásban értesítjük.

EVAT Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

EVAT Zrt.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor