27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 214. sorszámú Textilipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textilipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3114
FEOR megnevezése: Textiltechnikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Textilipari technikus, Textiltechnikus
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textilipari technikus a textilipar területén tevékenykedik. Részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– ügyelni a biztonsági előírások betartására
– minőségbiztosítást végezni
– meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
– irányítani a termelést
– elektronikus adatfeldolgozást végezni
– gyártmánytervezést végezni
– próbagyártást végezni
– gyártástechnológiát kidolgozni
– végterméket minősíteni
– gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: – –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10125-12 Textilipari próbagyártás
10126-12 Textilipari termékek minősítése
10127-12 Textiliparban alkalmazott anyagfajták
10128-12 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés
10131-12 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban
10134-12 Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban
10135-12 Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10125-12 Textilipari próbagyártás gyakorlati
10126-12 Textilipari termékek minősítése gyakorlati
10127-12 Textiliparban alkalmazott anyagfajták szóbeli
10128-12 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés szóbeli
10131-12 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban gyakorlati
10134-12 Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban szóbeli
10135-12 Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari próbagyártás és minősítés
A vizsgafeladat ismertetése: Terméktervezés könnyűipari tervező program alkalmazásával, gyártmányleírás alapján gépek beállítása, üzemeltetése, mintadarab előállítása, megadott textilipari termék jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata, minősítése, tanúsítvány elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari anyagfajták és gyártmánytervezés
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulokból az alábbi témaköröket tartalmazza: textiliparban alkalmazott anyagfajták, textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Rajzeszközök
6.3. Munkaasztal
6.4. Kártológép
6.5. Nyújtógép
6.6. Fésülőgép
6.7. Előfonó-gép
6.8. Végfonógép
6.9. Csévélőgép
6.10. Cérnázógép
6.11. Felvetőgép
6.12. Befűző-szerszámok
6.13. Vetülék-csévélőgép
6.14. Szövőgépek
6.15. Nyüstös-gép
6.16. Jacquard-gép
6.17. Számítógéppel-vezérelt fonalváltó
6.18. Síkkötőgépek
6.19. Körkötőgépek
6.20. Harisnyakötő-gép
6.21. Lánchurkoló-gép
6.22. Raschel-gép
6.23. Festőgépek
6.24. Színnyomó-gépek
6.25. Hőrögzítő-gép
6.26. Bolyhozó-gép
6.27. Kalanderező-gép
6.28. Kallózó-gép
6.29. Anyagvizsgáló-eszközök
6.30. Bontó kéziszerszámok
6.31. Mikroszkópok
6.32. Lanaméter
6.33. Kondicináló szekrény
6.34. Szárító-szekrény
6.35. Fonalegyenlőtlenség mérő
6.36. Légnedvességmérő
6.37. Sodratvizsgálók
6.38. Számítógép és perifériái
6.39. Szakító-gépek
6.40. Motolláló
6.41. Koptatógép
6.42. Esőztető-berendezés
6.43. Finomság-mérők
6.44. Gyűrődésvizsgáló berendezés
6.45. Színtartósság-vizsgáló
7. EGYEBEK

A textilipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A textilipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Textilipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor