Jövedelemhatárok:

– család esetén, ahol az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-át (37.050 Ft),

– egyedülálló esetén, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-át (51.300 Ft),

– idős házaspár, nyugdíjas házaspár, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, unokáját vagy unokáit egyedül nevelő törvényes képviselő esetén, ahol az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-át (42.750 Ft),

– egyedül élő idős személy esetén, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-át (62.700 Ft) nem haladja meg.

tuzeloosztas_soroksar_fd_2012_02_09_042.jpg

A támogatás fűtési idényben egy alkalommal állapítható meg, az önkormányzat által megvásárolt tüzelőanyag mennyiség mértékéig. A támogatás egy ingatlan esetében egy személy részére állapítható meg. A megállapított tüzelőanyag mennyisége nem haladhatja meg tűzifa esetében az 1000 kilogrammot.

A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálása során kérelmező lakásán ellenőrzi a lakás fűtési módját, kivéve, ha az más szociális ellátás iránti kérelem elbírálása során készült környezettanulmányból ismertté vált és nem feltételezhető abban változás.

A tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely letölthető a www.gyongyos.hu honlapról, valamint átvehető a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban (Gyöngyös, Fő tér 13.) a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Csoportjánál.

Kivételesen tüzelőanyag támogatásra jogosult az a rászoruló is, akinél az egy főre jutó jövedelem a rá irányadó (fent részletezett) jövedelmi értékhatárt legfeljebb 10 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-al meghaladja, feltéve, hogy

– a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója a háziorvos igazolása alapján ápolásra, gondozásra szorul, vagy

– kérelmező 3 vagy ennél több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

– kérelmező 3 éven aluli gyermeket nevel, vagy

– kérelmező lakásában a szolgáltató a gázt kikapcsolta, vagy fizetési felszólításában kilátásba helyezte a szolgáltatás kikapcsolását.

A kérelem mellé ezen esetekben mellékelni kell a meghatározott feltétel igazolásához háziorvosi igazolást, szolgáltató által kiadott, a szolgáltatás kikapcsolását tanúsító jegyzőkönyvet vagy igazolást, vagy a szolgáltatás kikapcsolását kilátásba helyező fizetési felszólítást.

Gyöngyös Város Önkormányzata idén 8.000.000 Ft-ot különített el a költségvetésében a tüzelőanyag támogatásra. Idén a korábbi évekhez hasonlóan előreláthatólag közel 330 fő részesülhet ezen természetbeni szociális ellátásban.

 

forrás: gyongyos.hu

Megosztom Facebookon!
Megosztom Twitteren!
Megosztom Tumblren!

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor