A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 12
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
2.8. Szintvizsga: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 7112
FEOR megnevezése:Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó tartósító
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Gyümölcsfeldolgozó, Káposztasavanyító, Savanyító, Zöldség szárító, Zöldségfeldolgozó
FEOR száma: 8111
FEOR megnevezése: Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Autoklávkezelő, konzerválás, Gyümölcslékészítő, Konzervipari nyersanyagfeldolgozó, Konzervpasztörizáló, Szörpfőző, Szörpkészítő, Szörpmester
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes
– alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni,
tárolni, előkészíteni
– zöldségkonzerveket gyártani
– gyümölcsbefőtteket készíteni
– lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani
– aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani
– üzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás gyakorlat
10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Különböző zöldség-, gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A vizsgafeladat ismertetése:
A zöldség-, gyümölcskészítmények típusához (szárított, vagy aszalt, savanyított, vagy konzerv) megfelelő alapanyagok felhasználásával tartósítóipari terméket gyárt, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a késztermék ellenőrzése és minősítése.
A vizsgafeladat ismertetése:
Az aktuális munkafolyamattól függően:
– alapanyag vizsgálat, vagy
– gyártásközi vizsgálatok, vagy
– késztermékek meghatározása, vagy
– késztermékek érzékszervi minősítése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20{5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Élelmiszeripari vállalkozások alapjai
A vizsgafeladat ismertetése:
A vállalkozás indításával és működtetésével, termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 {5039c76065c482a6868fae25c3e0da81f711e5578ac9a69ff62a5cd251d7362e}
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3. alapanyag-vizsgálathoz,
6.4. gyártásközi vizsgálatokhoz,
6.5. a késztermékek vizsgálatához,
6.6. a késztermékek érzékszervi minősítéséhez,
6.7. tömeg-, térfogat-, sűrűségmérés eszközei, hőmérők.
6.8. Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás eszközök, berendezések
6.9. zöldség-, gyümölcskészítmények alapanyagának előkészítéséhez,
6.10. zöldségkonzervek gyártásához,
6.11. gyümölcsbefőttek készítéséhez,
6.12. lekvárok készítéséhez,
6.13. szörpök készítéséhez,
6.14. pulpok, velők készítéséhez,
6.15. aszaló berendezések,
6.16. szárítók,
6.17. savanyítás eszközei, berendezései,
6.18. egyedi és gyűjtőcsomagolás eszközei, berendezései
6.19. a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök,
berendezések,
6.20. munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök.
7. EGYEBEK

A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Zöldség – és gyümölcsfeldolgozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmény bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor